Акредитиран от Изпълнителна Агенция
"Българска Служба за Акредитация"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"


     

 

СД „Абсолют-93 – Тонев и Сие” е представител за България на Cirrus Research plc., Illko s.r.o., Metra Blansko a.s. и други утвърдени Европейски производители на измервателни уреди в областта на електробезопасността и физичните фактори на работната, околната и битова среда.

За повече информация за измервателни уреди, цени, доставка, гаранционни срокове, сервиз и други, посетете нашия специализиран онлайн магазин на адрес http://www.eshop.absolut93.com/ или се свържете с нас на посочените контакти!