Акредитиран от Изпълнителна Агенция
"Българска Служба за Акредитация"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"


Контакти

Адрес на управление и офис:

гр.София 1612

р-н „Красно село”, жк. „Лагера”

ул.”Балканджи Йово” №15

тел./факс: 02 / 958 84 63


Управител: Иван Тонев

мобилен телефон: 0899 850 090

 

Ръководител на Органа за контрол: Стефания Тонева-Минкин

мобилен телефон: 0895 501 707


e-mails : office@absolut93.com

              okc@absolut93.com