Акредитиран от Изпълнителна Агенция
"Българска Служба за Акредитация"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"


Oбучения

СД „Абсолют-93 – Тонев и Сие” организира  курсове за придобиване на квалификационни групи по безопасност съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V в Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО.

 

Курсовете се организират индивидуално или на групи и отговарят на изискванията на  изменение на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ., бр.49/4.6.2013 г.). Обучението се провежда на място или в подходяща за целта зала на Центъра за професионално обучение, в зависимост от големината на групата и желанието на клиента. На края на обучението се полага писмен тест и се издава удостоверение на всеки успешно покрил теста участник.

 

 

Група II

Група III

Група IV

Група V